Nasze biuro oferuje pomiary odbiorcze oraz okresowe pomiary elektryczne w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych i na sieciach elektroenergetycznych.

Pomiary  wykonywane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, posiadające świadectwo kwalifikacyjne D i E.

 

Zakres usług – budownictwo:

> pomiary skuteczności zerowania

> pomiary rezystancji izolacji

> pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych

> kontrola wyłączników przeciwpożarowych

> pomiary i badanie instalacji odgromowych

> pomiary natężenia oświetlenia podstawowego

> pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

> pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

 

Zakres usług – sieci elektroenergetyczne

Oferujemy Państwu pomiary systemu uziemiającego: elektrowni, stacji, słupów średniego i niskiego napięcia oraz innych elementów systemu zasilania w tym:

> pomiar napięć krokowych

> pomiar napięć rażenia

> rezystancja uziemieni

Dysponujemy systemem pomiaru napięć rażenia MI3295 firmy METREL który składa się ze stacji generującej prąd i niezależnego miernika napięcia. Z powodu dużych prądów pomiarowych (do 55A) oraz efektywnej eliminacji zakłóceń, 3295 pozwala na uzyskiwanie bardzo dokładnych i stabilnych wyników pomiarowych napięcia krokowego i dotykowego o rozdzielczości do 10μV.

 

Najważniejsze cechy systemu

> Wysoka dokładność pomiarów dzięki dużej wartości prądu pomiarowego rzędu 50A i efektywnej eliminacji zakłóceń

> Doskonała odporność, nawet na zakłócenia pochodzące od zmiennych prądów uziemienia

> Eliminuje konieczność stosowania długich przewodów potencjonalnych, umożliwia stosowanie kilku woltomierzy jednocześnie

> Wysokie bezpieczeństwo dzięki małej wartości napięcia pomiarowego (55V)

> Masa systemu wynosi tylko 29.5 kg

> Możliwość zapisu do 1000 wyników pomiarowych w 3 poziomowej pamięci wewnętrznej

> Dostarczone w standardzie oprogramowanie umożliwia kopiowanie do komputera, analizę i wydruk wyników pomiarowych