Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane realizacje wykonane na podstawie naszych dokumentacji:

 

Przyłącza kablowe i napowietrzne 0,4kV
Projekt modernizacji linii napowietrznej 15 kV relacji  GPZ Głubczyce – GPZ Głogówek
Projekt modernizacji linii napowietrznej 15 kV relacji  GPZ Koźle – GPZ Krapkowice
Powiązanie linii napowietrznej 15 kV odgałęzienie Roszowicki Las Głogowiec z LN Koźle – Kuźnia Raciborska wraz z modernizacją  odgałęzień LN 15 kV w Dziergowicach.
Projekt modernizacji linii napowietrznej 15 kV GPZ Polska Cerekiew – Jaborowice na odcinku Jaborowice – Dzielnica wraz z odgałęzieniami Zakrzów Młyn, Steblów Ferma i Płonia
Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Strzelce Opolskie Gogolińska Urząd Pracy
Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Gwoździce II – słupowa stacja transformatorowa
Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Niezdrowice – kontenerowa stacja transformatorowa
Projekt przebudowy sieci  kablowej 0,4 kV w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej
Projekt przebudowy linii napowietrznej 15 kV odg. Bogdanowice, Nowa Wieś Głubczycka, Boguchwałów.
Projekt przebudowy sieci nN w miejscowości Krzanowice na ul. Boruckiej, Górnej, Olchowej, Akacjowej i Kościuszki wraz z wyprowadzeniem dodatkowego obwodu ze stacji Krzanowice Szkoła A253
Projekt przebudowy stacji A033 Racibórz Królewska na stację kontenerową wraz z dowiązaniem do linii kablowych nN i SN
Projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Zimnej Wódce – Wesołowie, ul. Wesołów
Projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Jaryszowie na ulicy Ujazdowskiej
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Ujeździe przy ul. Pięknej
Projekt budowa nowego odcinka linii kablowej 15kV relacji stacja transformatorowa Poręba III – linia napowietrzna 15kV Leśnica Anatol – – Góra Św .Anny Dom Słowa Polskiego. Wymiana istniejącej stacji transformatorowej Poręba III na kontenerową 3 polową
Projekt budowy linii kablowej 15kV relacji stacja transformatorowa Kamień Śląski I – słup nr 519/02/10 Projekt budowy wymiany linii kablowej 15kV relacji słup nr 513/00/12 – stacja transformatorowa Ujazd Okucia na kabel o izolacji z polietylenu usieciowanego
Projekt budowy linii kablowej 15kV relacji stacja transformatorowa Ujazd Piaski – słup nr 636/08/09 kierunek Sławięcice Graniczna
Projekt budowy linii kablowych 15kV relacji: stacja transformatorowa Ujazd Szkoła – mufa kierunek słup nr 513/00/37 oraz stacja transformatorowa Ujazd Szkoła – słup nr 513/10/05 Projekt budowy węzła sieciowego 15/0,4kV „Bierawa Serżyski”
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wiejska w Mosznej w zakresie oświetlenia ulicznego
Projekt przebudowy linii napowietrznej 15kV Krapkowice OTTA
Projekt przebudowy linii napowietrznej 15kV na odcinku stacja transformatorowa Zalesie Rozgałęźna – słup nr 624/04/18
Projekt przebudowy linii kablowych 0,4kV w Kędzierzynie-Koźlu– NDM 2 –  ul. Harcerska, Wojska Polskiego, Gagarina, Dmowskiego
Projekt budowy linii kablowej 15kV, węzła sieciowego 15/0,4kV oraz przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania budynku biurowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 17.
Projekt remontu (wymiana) istniejących, awaryjnych linii kablowych 15kV relacji stacja transformatorowa Kędzierzyn Powstańców – Kędzierzyn Matejki oraz stacja transformatorowa Kędzierzyn Powstańców – Kędzierzyn Stalmacha.
Projekt wymiana (remont) istniejącej linii kablowej 15kV relacji stacja transformatorowa Strzelce Rynek S213 – mufa kablowa kierunek: stacja transformatorowa Strzelce Ks. Wajdy S687
Projekt budowa węzła sieciowego 15/0,4kV „Długomiłowice Żabnik” w Długomiłowicach – gmina Reńska Wieś wraz z liniami kablowymi 15kV i 0,4kV oraz powiązaniem z istniejącą siecią 0,4kV.
Projekt wymiany (remont) istniejącej linii kablowej 15kV relacji stacja transformatorowa Strzelce Rynek S213 – stacja transformatorowa Strzelce Gazownia S215.
Projekt przebudowy istniejącej stacji transformatorowej Kędzierzyn-Koźle MONOPOL S-6/0189 wraz ze zmianą jej lokalizacji i powiązaniem z istniejącymi liniami 0,4kV i 15kV
Projekt przebudowy przęsła linii napowietrznej 20kV na linię kablową ziemną oraz wymiana istniejącej stacji transformatorowej wieżowej na kontenerową wraz ze zmianą jej lokalizacji.
Projekt przebudowy sieci 0,4kV – wymiana istniejącego słupa 0,4kV nr 108/3/2 wraz ze zmianą jego lokalizacji oraz powiązaniem z istniejącymi przyłączami napowietrznym i kablowymi
Projekt budowy linii kablowych 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Kędzierzyn Dom Towarowy S-6/0178 – Kędzierzyn Karola Miarki  S-6/0285 – Kędzierzyn Matejki S-6/0186
Projekt przebudowy węzła sieciowego SN/nN Kędzierzyn-Koźle „KAROLA MIARKI” S-6/0285 wraz z powiązaniem z istniejącą siecią nN
Projekt budowy oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Głównej w Gierałtowicach
Projekt przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego ulicy Piłsudskiego w Kędzierzynie – Koźlu
Projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Kędzierzynie – Koźlu
Projekt rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul Chrobrego 22.
Budowa węzła sieciowego 15/0,4kV Cisowa Brzechwy wraz powiązaniem z istniejącymi sieciami 15kV i 0,4kV
Budowa węzła sieciowego 15/0,4kV Mechnica wraz z powiązaniem z siecią 15kV i budową sieci 0,4kV
Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Eichendorffa i Sławięcickiej wraz z doświetleniem zatoki autobusowej
Budowa węzła sieciowego 15/0,4kV OLSZOWA T5 w Zimnej Wódce przy ul. Europejskiej
Projekt budowy oświetlenia ulicy Kraszewskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Projekt budowy oświetlenia ulicy Tartacznej w Kędzierzynie-Koźlu

Projekt przebudowy istniejącej sieci 0,4kV w Gierałtowicach przy ul. Leśnej
PROJEKT NR E_591_04_2017 – Oświetlenie przejść dla pieszych Długomiłowice Mechnica
Projekt budowy oświetlenia ulic Plater i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu
Projekt budowy oświetlenia ulicy Orkana w Kędzierzynie-Koźlu
projekt budowy węzła sieciowego 15/0,4kV w Ściborzycach Małych